Kommuner i Sør-Østerdal

Medlemskommunene i Sør-Østerdal regionråd.

Kultur for læring

Informasjon om prosjektet

Lek gir læring

Lek gir læring

Energi og klima i Sør-Østerdal

Energi og klima i Sør-Østerdal

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi
  • Elverum sentrum


  • Engerdal


  • Innbygda - Trysil
Nyheter

Det fantastiske treet (Foto: Bård Løken / Norsk Skogmuseum)

Grønne ressurser - Det grønne skifte i Sør-Østerdal

Regionrådet i Sør-Østerdal innkaller planutvalg/formannskap og fagfolk på plan og landbruk i kommunene til møte om det grønne skiftet. 

Regionrådet for Sør-Østerdal bistår kommuner i Ukraina med energisparing

Regionrådet for Sør-Østerdal bistår kommuner i Ukraina med energisparing

Kommunene i Sør-Østerdal er (og har vært) meget aktive med energisparetiltak i sine egne bygg. Sentralt i dette arbeidet står Elin Grete Budal (Regionrådet og Stor-Elvdal kommune), som koordinator for en rekke tiltak i alle 6 kommunene. I tillegg har hun nylig levert en Masteroppgave om bruk av EPC (Energisparekontrakter) i offentlige formålsbygg. 

Oppvekstkonferansen på Koppang 16. mai

Her finner du presentasjonene, som ble benyttet på konferansen.


Alle artikler