Energi og klima

Energi og klima

Energi og klima

Prosjektet ble startet i 2010 og omfatter kommunene Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. Til sammen forvalter disse kommunene over 250.000 m2 bygningsmasse, og vi har en målsetting om å gjennomføre tiltak for å spare 20 – 25 % energi innen 2015.

En "avlegger" av ENØK-prosjektet er

EU-prosjekt ”ENSAMB”
Prosjektet er finansiert av IEE (Intelligent Energy Europe) og ENOVA. Det omfatter kommunene i Sør-Østerdal (94 %) og Hedmark Fylkeskommune Eiendom (6 %). Prosjektet er på mange måter en utvidelse av ENØK-prosjektet med sammenfallende aktiviteter og målsetting, men med tilleggsoppgaver for å stimulere til kopiering i andre små kommuner med små ressurser i hele EU. Prosjektet ble startet i juni 2012 og skal vare i 3 år.

På bildet over ser vi vår prosjektleder Alf Kristian Enger i Brussel ifm ENSAMB-prosjektet