Energi og klima i Sør-Østerdal

Energi og klima i Sør-Østerdal

Energi og klima i Sør-Østerdal

Prosjektet «Energi og klima i Sør-Østerdal» er et prosjekt som startet i 2016 og som går ut 2018. Det er en videreføring av prosjektet «ENØK i kommunale bygg i Sør-Østerdal» og det EU-støttede prosjektet ENSAMB som gikk i regionrådsregi frem til og med 2015. De kommunene som deltar i prosjektet denne gangen er Engerdal, Stor-Elvdal, Åmot, Elverum og Våler (fra 2017). I forrige prosjektperiode ble det jobbet mest med energieffektivisering i kommunal bygningsmasse, først og fremst gjennom energisparekontraktene (EPC) som alle kommunene gikk inn på. Denne gangen jobbes det bredere innen temaene energi og klima.

For å nå ut til innbyggerne, har kommunene lansert www.energiportalen.no som er en nettportal der boligeiere kan gå inn og gjennomføre en ENØK-analyse av egen bolig. Tidligere i vår (2017) arrangerte vi kampanjen «grønne uker» i samarbeid med leverandøren av denne portalen. Der fikk boligeiere tilbud om energirådgiving på telefon eller hjemmebesøk, og det ble arrangert egne informasjonsmøter for både håndverkere og innbyggere.

Arbeid med revidering og rullering av kommunenes energi- og klimaplaner er også et prioritert område, som vi skal i gang med utover høsten.

Fra forrige prosjektperiode blir programmet for kompetanseheving av driftspersonell i kommunale bygg videreført.

Prosjektet er også partner i prosjekter som går på tvers over grensen til Sverige, samt innen ulike støtteprogram i EU og EØS. Vi har vært både arrangører, medarrangører og deltakere på seminarer og fagsamlinger innen bl.a. solenergi og EPC.     

Prosjektet ønsker gjerne innspill og tips til hva vi kan jobbe med, både fra innbyggere, politikere og ansatte i kommunene. Ta gjerne kontakt med prosjektleder på telefon 915 81 651 eller e-post egb@stor-elvdal.kommune.no.