Nyhetsarkiv / Barnehageprosjketet "Lek gir læring"


Barnehageprosjketet "Lek gir læring"

 
   

Logo lek gir læring.docx

  
  
  
  
Det hele startet med at Regionrådet ga barnehagesektoren i regionen oppdraget om å sette i gang våren 2013. Skolesektoren har hatt et kvalitetsløft gjennom «Læringslyst» - nå var det barnehagene sin tur.

Etter et års forprosjekt, ledet Berit Helen Fossheim i Trysil, er man høsten 2014 i gang med «Lek gir læring». Prosjektkoordinator er Ingunn Brønstad. Hun jobber til daglig i Elverum kommune, men er nå kjøpt fri 50 % for å koordinere prosjekt frem til 2017.

Dette er et tredelt arbeid med vekt på det som skjer i hver enkelt barnehage. (De to andre delene handler om ledelse + tilsyn). 

Målet er at hver enkelt ansatt skal få en økt bevissthet og refleksjon over egen praksis. Og hvert enkelt team i alle barnehagene skal bli enda mer bevisst på hva det betyr at barnehagen er en læringsarena linket opp mot leken som vi vet er den viktigste læringsarenaen for førskolebarn.

Barnehagen er ikke bare en omsorgsarena lenger. Den blir sett på som en læringsarena også, det første leddet i utdanningsforløpet.

Mange mener, og forskning har vist, at det er medarbeiderne som utgjør hvor god kvaliteten er i barnehagen.

En lærende organisasjon som barnehagen er, oppstår i et relasjonelt samspill mellom barn, voksne og omgivelser. Derfor er det helt avgjørende at hver enkelt ansatt får en kunnskap og en kompetanse på hva dette betyr i praksis dersom vi skal øke kvaliteten. Barnehagefolk må vite hvor balansegangen gå mellom barnestyrte og voksenstyrte aktiviteter og ha klare mål. Og ikke minst ha kunnskap om hvordan førskolebarn lærer.

Prosjektbeskrivelsen finner du her

Prosjektet har sin egen hjemmeside - se www.lekgirlaering.com