Nyhetsarkiv / Grønne ressurser - Det grønne skifte i Sør-Østerdal


Grønne ressurser - Det grønne skifte i Sør-Østerdal

Regionrådet i Sør-Østerdal innkaller planutvalg/formannskap og fagfolk på plan og landbruk i kommunene til møte om det grønne skiftet. 

Det fantastiske treet (Foto: Bård Løken / Norsk Skogmuseum)

Hvordan kan kommunene aktivt bidra i det grønne skiftet? På møtet er det mulig å gi innspill til planer/programmer/satsinger som er viktige i det grønne skiftet i regionen.

Se vedlagte invitasjon for program og mer detaljert informasjon.

Melding om deltakelse sendes til Regionrådet i Sør-Østerdalen v/ Terje Røe, e-post: terje.roe@hedmark.org innen 15. januar.

Dato: 1. februar 2018 09:00 - 15:30Sted: Terningen ArenaAnsvarlig: Regionrådet i Sør-Østerdal i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark og KS Hedmark og OpplandMålgruppe: Planutvalg og fagfolk på plan og landbruk i kommunene