Nyhetsarkiv / Kultur for læring


Kultur for læring

Prosjektet er organisert av Fylkesmannen i Hedmark

Kultur for læring er et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt), hvor hovedfokus er å øke elevenes læringsbytte og dermed de faglige resultatene.

I arbeidet med Kultur for læring kommer det klart frem økt interesse for samarbeid på tvers for å styrke kapasitet og kompetanse. Det arbeides med å få på plass felles holdninger, tiltak og arbeid som er gjennomgående i hele Hedmark.

Alle kommuner i fylket er invitert til å være med i prosjektet. Les mer om prosjektet på følgende link: http://www.fylkesmannen.no/kfl.