Om Regionrådet / Møteplan og saksdokumenter 2017

Møteplan og saksdokumenter 2017

Publisert 14.11.2012 11:01,
Sist oppdatert 25.08.2017 13:37
Måned

Regionrådet

for Sør-Østerdal

Arbeidsutvalget

for Sør-Østerdal

Rådmannsutvalget
Januar  

 17. Åmot

(Møtet ble avlyst)

 

10. Elverum

 

Februar

 23. Våler

 9. Våler

 

9. Felles med AU

 

 

 

Mars  

 16. Åmot

 

7. Elverum

 

April

 27. Åmot

 19. Engerdal

 

18. Elverum

 

Mai  16. Stor-Elvdal

 18. Trysil

 

9. Elverum

 

  

 

Juni    14. Elverum

 

14. Felles med AU

 

August  

31. Åmot

 

 

 

September  

28. og 29 Felles møte i AU og

Rådmannsutvalget, Våler

 

 

 

Oktober  5. Trysil  26. Stor-Elvdal

 

 17. Elverum

 

November

 30. Stor-Elvdal

 

16. Engerdal  7. Elverum
Desember    7. Trysil

 

7. Felles med AU

 

Protokoller fra møter i Regionrådet 2016