Om Regionrådet / Om Regionrådet

Om Regionrådet

Publisert 14.09.2012 14:20,
Sist oppdatert 17.09.2012 13:32

Regionrådet for Sør-Østerdal ble formelt dannet i 1996. Regionrådet er et politisk organ som behandler politiske saker av felles interesse mellom kommunene og saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

Regionrådet skal arbeide for å fremme samarbeid som skaper vekst, utvikling og gode levevilkår i regionen. Dette innebærer bl.a.:

  • Regionalt planarbeid, utarbeidelse og oppfølging av fylkesplanen. Regionens visjon, mål og innsatsområder
  • Samordne kommunenes interesser innen regionalpolitiske områder overfor sentrale myndigheter
  • Initiere og iverksette regionale prosjekter og enkelttiltak
  • Initiere og iverksette interkommunalt samarbeid
  • Avgi uttalelser på regionens vegne der det er naturlig