Om Regionrådet / Status framdrift

Status framdrift

Publisert 05.02.2013 08:37,
Sist oppdatert 12.05.2017 15:26

Strategi- og handlingsplan 2016-2020 er Regionrådets styringsdokument ved siden av vedtektene. Jevnlig blir Strategi- og handlingsplan justert i forhold til framdriften i vårt arbeid. De nyeste justeringene er skrevet inn med rød skrift. Strategi- og handlingsplan i oppjustert versjon finner du nedenfor: