Om Regionrådet / Styringsdokumenter

Styringsdokumenter

Publisert 17.09.2012 13:41,
Sist oppdatert 27.02.2017 09:32

 

Det er to dokumenter som styrer vår virksomhet. Det ene er vedtektene for Regionrådet for Sør-Østerdal. Gjeldende vedtekter finner du her. 

 Det andre dokumentet som styrer Regionrådets virksomhet er rådets rullerende Strategi- og handlingsplan som du finner her.