Sør-Østerdalsregionen

Sør-Østerdalsregionen

Publisert 29.05.2012 16:49,
Sist oppdatert 23.01.2017 14:40

Med ØSTERDALEN forstår man området øst i Hedmark fylke fra Elverum i sør til Røros i nord. To store dalfører preger området med henholdsvis Glomma og Trysilelva. Området lengst nord går under betegnelsen Nord-Østerdalen (eller Fjellregionen), mens området sør for Alvdal/Rendalen går under betegnelsen Sør-Østerdal.

Sør-Østerdals regionen består av kommunene Elverum, Engerdal. Stor-Elvdal, TrysilÅmot og Våler.

Engerdal